lunes, 3 de agosto de 2015

Clergues als tribunals eclesiàstics. Segle XVIIIEn la recerca de documents interessants que es poden trobar en el conjunt de sèries arxivístiques de l’Arxiu Diocesà de Barcelona (entre quatre quilòmetres i mig de documentació de l’esmentat Arxiu) hi ha autèntiques perles les quals en un nombre molt reduït intentem publicar periòdicament. Ens plau presentar-vos avui tres informacions que han estat trobades per l’investigador Mn. Josep Solé i Mercader dins la sèrie “Expedients i Informacions”. Es tracta d’expedients del principi del segle XVIII quan el bisbe de Barcelona era Benet de Sala i de Caramany, que desprès serà nomenat cardenal pel papa Climent XI.