miércoles, 14 de mayo de 2014

RÉGIMEN SINODAL Y PAPADO Consecuencias de la Reforma gregoriana


Em plau presentar-vos un tema de molta actualitat; em refereixo a les relacions entre el sínode i el papat. A l'Església d'abans del segle XI predominava la col·legialitat o sínode, mentre que des de l'any 1000 fins ara sobresurt el primat papal amb el seu centralisme. Tanmateix, el papa Francesc aposta per una Església més sinodal.

El present estudi ofereix l'evolució vers el centralisme papal que es troba incòmode en una societat democràtica i més oberta.
Régimen sinodal y papado. Consecuencias de la Reforma gregoriana

No hay comentarios:

Publicar un comentario