jueves, 22 de mayo de 2014

ENTRE EL PAPADO Y EL SÍNODO"... tots hem estat convocats a participar i a col·laborar en i amb la nostra Església, connectant amb la tradició sinodal més primitiva." (Francesc papa)

Em plau compartir amb vosaltres l'últim estudi que hem fet sobre el binomi papat i sínode. Cal que l'Església s'obri a una acceptable democràcia interna? Òbviament que el diàleg i també la història poden ser uns bons instruments:

miércoles, 14 de mayo de 2014

RÉGIMEN SINODAL Y PAPADO Consecuencias de la Reforma gregoriana


Em plau presentar-vos un tema de molta actualitat; em refereixo a les relacions entre el sínode i el papat. A l'Església d'abans del segle XI predominava la col·legialitat o sínode, mentre que des de l'any 1000 fins ara sobresurt el primat papal amb el seu centralisme. Tanmateix, el papa Francesc aposta per una Església més sinodal.

El present estudi ofereix l'evolució vers el centralisme papal que es troba incòmode en una societat democràtica i més oberta.
Régimen sinodal y papado. Consecuencias de la Reforma gregoriana

miércoles, 7 de mayo de 2014

LES ELECCIONS A LA NOSTRA ESGLÉSIA


Es diu que en altres temps era el rei qui elegia els bisbes, o fins i tot el mateix Franco presentava ternes, però no fou sempre així en la història de l'Església. Per exemple, era diferent en l'època dels primers concilis: era el clergat i el poble qui feien l'elecció. Després del protestantisme seria exclusivament el Papa l'únic elector dels bisbes.
Bo serà que hi hagi algun canvi i es considerin alguns casos de la història de casa nostra. Òbviament, com diu sant Oleguer, el bisbe cal que sigui ben vist per Déu i pel poble.

Aquí us presento cinc episodis molt interessants de la història de la nostra Església sobre aquest tema