martes, 21 de octubre de 2014

Evocacions Gaudinianes dels seus deixebles i admiradors en els dies posteriors a la seva mortDarrerament s’han produït dos esdeveniments gaudinians significatius: una nova Facultat que porta el seu nom i un Congrés que a aportat nous coneixements sobre el geni. 
La Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes es pot dir que és una nova criatura que va néixer fa pocs dies, concretament el 2 d’octubre del 2014, quan el cardenal Zenon Grocholewski, prefecte de la Congregació per l’Educació Catòlica, signà el decret d’erecció de la mateixa. És, doncs, una institució eclesiàstica superior d’estudis, no sols teològics i filosòfics, sinó també d’altres disciplines eclesiàstiques igualment humanístiques, com la Història de l’Església, l’Arqueologia cristiana i la Gestió del ric patrimoni cultural i artístic de l’Església. Estem d’enhorabona, i tot a l’empara del gran geni i sant varó Antoni Gaudí. 
I aquesta noticia coincideix amb la celebració del 1r Congrés Mundial Gaudí, organitzat conjuntament per la Universitat de Barcelona i la denominada institució The Gaudí Research, que és el primer d’una serie de sis congressos bianuals centrats en la recerca sobre Antoni Gaudí. 


Cal proclamar que la figura de Gaudí és ben nostra alhora que universal: ell és l’únic artista amb vuit obres declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Us presentem amb aquest treball el testimoni dels seus deixebles i admiradors pocs dies després de la seva mort.