lunes, 12 de enero de 2015

CAPELLS I CAPES Un enigmàtic afer de la corona i de la mitraEl nostre col·laborador Manel Lobo ha fet una troballa en el lligall 11 de la sèrie “Biografies” de l’Arxiu Diocesà de Barcelona. es tracta d'una peça documental composta de sis folis entre els quals hi ha un document reial de Carles III d’Espanya i l'esborrany d'una resposta que el bisbe de Barcelona envià al rei. El tema es idèntic al que va motivar el famós motí d’Squillace, però quatre anys després.


Possiblement en aquest darrer any (1770) hi va haver un rebrot de la tan espinosa qüestió. No es tracta pas d'un afer efímer, ja que el considerem com la punta d’un iceberg de grans proporcions, malgrat que aparentment sols es volguessin imposar unes mesures de poca importància: capes curtes i barrets o capells de tres puntes segons la moda italiana a tots els ciutadans espanyols. Aquestes mesures implicaven –com veurem- mesures de seguretat contra el “bandolerisme” i la “picaresca” que poc a poc, malauradament s’anava estenent per tota la geografia del nostre país: Catalunya. Es convocà a tots els ciutadans a col·laborar en l’extinció de la plaga d’inseguretat i això aparentment era bo, però implicava un conjunt d’actituds que anaven contra la legítima varietat dels costums, alguns dels quals eren mal interpretats des de l’estat borbònic del despotisme aparentment il·lustrat. 


En el present treball us presentem qui eren els protagonistes d’aquest fet, la transcripció dels documents i el context històric de l’apassionant costumari del segle XVII que conté una forta ideologia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario