miércoles, 2 de septiembre de 2015

QUATRE PILES BAPTISMALS A LA SEU DEL BISBE DE BARCELONA
La Seu del Bisbe de Barcelona ha comptat amb quatre piles baptismals al llarg de la seva història: la piscina paleocristiana, la romànica, la gòtica i l’actual pila mòbil. Aquesta evolució dels estils arquitectònics ha influït en la religió, sobretot en els seus materials litúrgics

De piscina baptismal a pila mòbil
Encara que pugui semblar-nos molt llunyà, el primer element relacionat amb el baptisme és la piscina baptismal del segle IV. De l’època del bisbe Sant Pacià, la piscina paleocristiana era de planta quadrada i va ser enderrocada un segle després per construir-ne una nova de planta octogonal. Al segle VI, les escales interiors per a descendir a la piscina van ser retallades per aconseguir una forma de creu. I és que des de la implantació del cristianisme i fins al segle VIII, el ritu del baptisme es realitzava per immersió de manera que la persona que es batejava, sempre adulta, s’introduïa a la piscina mentre el bisbe, fora d’ella, administrava el sagrament.

La següent que es conserva és ja una pila baptismal del segle XI, romànica. Dissenyada amb una forma que remet a la Santíssima Trinitat, permetia la immersió dels infants. Aquesta està exposada al Museu Capitular de la Catedral i està construïda amb un conjunt de peces anteriors romanes estructurades a la base de la mateixa. 

La pila baptismal gòtica, que data del segle XV, es troba justament a una de les capelles del peu de l’Església. Concretament, a la capella del baptisme, on es pot visitar aquesta pica feta de marbre de Carrara. Amb unes dimensions de 123x180 cm, la pila –feta per l’escultor Onofre Julià Florentí- té forma de copa amb arestes helicoïdals d’estil renaixentista.


I ja per últim es troba la pila baptismal que s’usa actualment. Feta d’argent, de dimensions petites comparada amb les anteriors, es pot moure per les diferents capelles de la Catedral i es recolza sobre un peu que la manté immòbil.

Ja visualitzar aquesta nova "perla" de la catedral al web Església de Barcelona:

No hay comentarios:

Publicar un comentario