viernes, 30 de octubre de 2015

CONTRA LA VIOLÈNCIA I LA CORRUPCIÓ. Clergues als tribunals eclesiàstics de Barcelona (anys 1700-1706)En la recerca de documents interessants que es poden trobar a l’Arxiu Diocesà de Barcelona, hi ha autèntiques perles, les quals en un nombre molt reduït intentem anar compartint amb vosaltres en aquesta pàgina. Ens plau presentar-vos avui tres informacions que han estat trobades per l’investigador Mn. Josep M. Solé i Mercadé dins la sèrie arxivística “Expedients i Informacions”. Es tracta d’expedients de principi del segle XVIII, quan el bisbe de Barcelona era Benet de Sala i de Caramany, que desprès seria nomenat cardenal pel papa Climent XI.

L’esmentada sèrie “Expedients i Informacions” forma la primera part de qualsevol procés als tribunals eclesiàstics. És a dir, és el recull d’informacions que podien servir per instituir un procés formal. Aquesta sèrie és molt important ja que incideix en el mateix nucli de la vida de la nostra institució eclesiàstica. Sovint aquests expedients no esdevenien processos, i els motius podien ser molt diversos: perquè es trigava molt a portar un cas a judici, perquè es considerava que no hi havia prou motiu per iniciar un plet, o bé perquè una part retirava la demanda o perquè es produïa la defunció d’una de les parts i els hereus desestimaven iniciar el plet.

Els quatre expedients trobats i que us presentem en aquest treball tenen els següents epígrafs:
1/ “Expedients i Informacions" s. XVIII, núm. 9: Procés contra Valerià Estaper, agrícola parroquialis Sancti Felicis de Canovelles per haver donat bastonades al Rv. Isidre Coll del Ram rector de Canovelles. Abril 1700.
2/ “Expedients i Informacions" s. XVIII, núm. 241: Procés contra Marianna Romeu.
3/ Expedients i Informacions" s. XVIII, núm. 272: Procés contra Matheum Velley agricultorem Sardanyola – Per haver invadit la rectoria tirant d’una pistola contra son propi parroco. Agost 1706.
4/ “Expedients i Informacions" s. XVIII, núm. 273: Assassinat a punyalades de Mn. Gaspar Aguilera i beneficiat de la Seu de Barcelona. Febrer 1706.

Els delictes contra els clergues àdhuc avui són condemnats en l’Església. Així diu el cànon 1370 actual: «El qui empra la violència física contra un clergue o religiós tot menyspreant la fe, l’Església, la potestat eclesiàstica o el ministeri, ha de ser castigat amb una pena justa». Abans era l’excomunió. També era condemnat qui practicava la guerra o la violència a l'interior de les esglésies o al voltant d’elles a unes trenta passes, dins el territori anomenat “Sagrera”. Especialment en època medieval i també en època del cardenal Sala, es tenia molt present el privilegium fori i la immunitat de les esglésies.

Aquí teniu el treball íntegre! Espero que us agradi!No hay comentarios:

Publicar un comentario